Avgifter

Avgifterna för medlemskap och kursdeltagande indelas i:

  • Medlemsavgift, som erläggs en gång per kalenderår, senast 31 januari. Medlemsavgiften för vuxen ligger idag på 150 kr. Är man under 25 år får man reducerad avgift och betalar 75 kr.

  • Dansavgift, som ger fritt tillträde till klubbens samtliga kurser och den betalas en gång per termin/halvår, senast 31 januari respektive 30 september. Dansavgiften ligger idag på 850 kr. Är man under 25 år betalar man även här hälften av ordinarie avgift, d v s 425 kr. Vill man betala dansavgift utan att vara medlem i klubben så är kostnaden för detta 950 kr per termin.

Det går även bra att komma på enstaka kurstillfällen utan att erlägga dansavgift. Då betalar man istället en engångsavgift som idag ligger på 85 kr per tillfälle.

Betalning sker till BG: 5244-9774 eller swish nr 123 499 67 73.

Inträde till öppna danser betalas på plats vid entrén. Avgiften för dessa danser anges på flyers som också finns att läsa på hemsidan under ”Danser”. Betalningen görs med swish nr 123 499 67 73, kort eller jämna pengar i kontanter.