Information om C1-kurserna

C1-kurs hålls både måndagar kl 18.15-19.45 och tisdagar kl 20.00-21.45. I båda fallen hålls kursen i https://sollentunasqd.se/klubbens-callersIOGT/NTO-lokalen. Karta och adress finns under ”Lokaler”.

På måndagar är det kurs på femte terminen och på tisdagar är det dansträning på hela kursen.

Första kurstillfället är den 15:e respektive 16:e januari. Kurserna går varje måndag/tisdag fram t o m 14:e resp 15:e april med undantag för den 26:e och 27:e februari då det är sportlovsvecka samt den 1:a april då annandag påsk infaller.

Caller är Lasse Jägdahl på måndagar och Sven Andréason på tisdagar.

Dansavgiften för medlemmar ligger idag på 850 kr per termin. Du kan läsa mer under rubriken ”Avgifter”.

Här går du vidare till kursanmälan.