Information om Mainstream-kursen

Mainstream-kursen hålls på tisdagar kl 18.30-20.00 i IOGT/NTO-lokalen. Karta och adress finns under ”Lokaler”.

Första kurstillfället är den 16:e januari och kursen går varje tisdag fram t o m den 15:e april med undantag för den 27:e februari då det är sportlovsvecka.

Kursen övergår till plus när deltagarna känner sig redo för detta.

Caller är Jack Borgström och Sven Andréason som alternerar varannan vecka.

Dansavgiften för medlemmar ligger idag på 850 kr per termin. Du kan läsa mer under rubriken ”Avgifter”.

Här går du vidare till kursanmälan.