Information om Plus-kursen ht 2024

Plus-kursen kommer att hållas på tisdagar kl 18.15-19.45 i IOGT/NTO-lokalen. Karta och adress finns under ”Lokaler”.

Första kurstillfället är den 10:e september och kursen går varje tisdag fram t o m den 26:e november. Det första tillfället 10/9 är en repetition av hela Mainstream-kursen tillsammans med deltagarna från den kursen.

Från och med andra kurstillfället 17/9 hålls kursen som en ren Plus-kurs och går igenom alla calls från början.

Callers är Henrik ”Hedda” Nilsson Siling och Sven Andréason som alternerar varannan vecka.

Dansavgiften för medlemmar ligger idag på 850 kr per termin. Du kan läsa mer under rubriken ”Avgifter”.

Här går du vidare till kursanmälan.