Kursinformation och kursdagbok

Kursschema & Avgifter

Måndag Stefan/Jack/LasseTisdag Tommy/Peter/Hedda
Kursstart:Kursstart:
Kursavslutning: Kursavslutning:
18.30 – 20.00 Sal A: C1 & Sal B: C2 kurs18.30 – 20.00 Sal A: P dansträning & Sal B: B kurs
20.15 – 21.45 Sal A: A2 & Sal B: C1 dansträning20.15 – 21.45 Sal A: A1 och Sal B: P kurs
Callerna alternerar var tredje vecka.Kursstart HT 21 avvaktas pga covid-19!

Nedanstående avgifter gäller fr.o.m. vårterminen 2021

*Medlemsavgift vuxen 150 kr per år, under 25 år 75 kr, betalas senast 31 januari
*Dansavgift vuxen medlem 550 kr per termin
*Dansavgift vuxen icke-medlem 650 kr per termin
*Avgift vuxen nybörjare (medlemsskap, kurslitteratur och badge ingår) 650 kr för den första terminen, därefter som för medlem.
*För barn och ungdomar under 25 år gäller halva ovanstående priserna.
*Dansavgift skall betalas senast 31 januari för vårterminen och 30 september för höstterminen. En dansavgift ger rätt att delta i samtliga kurser.

Betalning sker till BG: 5244-9774

Adress kurslokalen: Mantalsvägen 4 (IOGT/NTO-huset), Häggvik

Klubbens caller & våra förbund

Stefan Sidholm 070-508 33 84
Tommy Holmberg 070-309 99 01
Peter Kallträsk 073-987 22 90
Henrik “Hedda” Nilsson 070-590 81 11
Jack Borgström 070-219 75 55
Lasse Jägdahl 070-859 12 16

Länk till SACT
SACT
SAASDC
SAASDC
ABF

Kursdagbok