Squaredansens historia (källa: Wikipedia)

Square dance, på svenska modern (”western” eller amerikansk) squaredans, utvecklades under 1930- och 1940-talen ur traditionell amerikansk folkdans inklusive traditionell squaredans, främst genom samordnande insatser av Lloyd Shaw. Den dansas i dag över hela världen av människor i alla åldrar. Squaredans har sina rötter från äldre europeiska danser som kontradans och 1700-talsdansen kadrilj.

Squaredans i Sverige

Till Sverige kom dansen från USA första gången 1978, och under de första åren på 1980-talet bildades ett antal squaredansklubbar i landet. År 2003 hade antalet klubbar vuxit till drygt 150 över hela landet med sammanlagt över 7000 medlemmar. År 2010 har antalet sjunkit något och man räknar med ungefär 6500 medlemmar i 130 klubbar. Även i Danmark, Storbritannien och Tyskland finns ett relativt stort intresse för squaredans.

I Sverige hålls regelbundet återkommande offentliga squaredans-festivaler och sedan 1983 en årligen återkommande nationell festival med beteckningen Squaredance Convention, som sedan dess alternerar mellan olika svenska städer. Vissa år, som 2010, fungerar det svenska Squaredance Convention också som Europeiskt Convention, med dansare och caller från flera länder.

Förutom den regelbundna aktiviteten med kurser och danser som sker i klubbarnas regi, arrangeras på flera platser i Sverige ofta speciella flerdagarskurser under sommarmånaderna.

Symbolen för squaredans