Stefan Sidholm

Stefan började calla 1983 och callade på 4-5 klubbkvällar i veckan och nästan alla helger under de första femton åren av sin karriär.

Resterande text är översatt från Stefans egen biografi på Sting Productions i England (https://www.stingproductions.co.uk).

När barnen föddes beslutade jag att dra ner på jobbet till en klubbkväll i veckan och inte alla helger.

Jag har callat i åtskilliga länder runt om i världen. Japan, USA, Kanada, Tyskland och England bara för att nämna några.

Jag var en av grundarna av SACT (Swedish Association of Callers and Teachers) och tjänstgjorde som vice ordförande under organisationens första två år.

Efter det har jag till och från tjänstgjort i styrelsen som ordförande, vice ordförande och ledamot i mer än tio år.

Mina planer är att fortsätta vara aktiv i förbundet för lång tid framöver.

Jag har arbetat med programvaruutveckling sedan 1996 efter att ha fullgjort min fil kand-utbildning i företagsekonomi (BDiB) och en komplett utbildning i programvaruutveckling.

Alla mina aktiviteter inom squaredance har givit mig så mycket genom åren och jag kan bara hoppas att genom det bidra till att göra andra människor glada.

Låt oss göra världen till en bättre plats – låt oss alla börja med squaredance.”